GÖRÜŞ TALEBİ // Ticaret Bakanı Sn. Mehmet Muş'un Moskova Ziyareti

14 Ocak 2022 Cuma

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un, Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirmek amacıyla 25 Ocak 2022 tarihinde Moskova’ya ziyaret gerçekleştirmesinin plânlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’nca yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere, ihracatçıların Rusya pazarına girişte karşılaştıkları sorunların ve bu kapsamda ihracatçıların talep ve değerlendirmelerinin bilinmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere, üyelerimizden Rusya pazarında karşılaştıkları sorunlara ve varsa değerlendirmelerine ilişkin bilgilerin 17 Ocak 2022 Pazartesi saat 12.00’ye kadar tarim@eib.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt